Alt det myndighederne overser

Alt det myndighederne overser!

Vil regeringen undervurdere og miskreditere den mest grundige forskning der findes, når det kommer til e-cigaretter?

Vil de virkelig se bort fra forskning der viser, at e-cigaretter er minimum 95% mindre skadelige end cigaretter?

Vil de virkelig se bort fra forskning der viser, at e-cigaretter er 95% mere effektive til brug ved rygestop end uden hjælpemidler?

Vil de virkelig se bort fra at e-cigaretter er 50% mere effektive til brug ved rygestop, end de produkter Sundhedsstyrelsen anbefaler herhjemme?

Er England så meget fra den, at beslutningen om at åbne e-cigaretforretninger på hospitalerne, skal ties ihjel herhjemme?

Smagen er årsag til at rygerne skifter cigaretterne ud med mindre skadelige alternativer, derfor skal smag gøres forbudt, giver det mening?

Smag i e-cigaretter er ikke hovedårsag til at amerikanske unge prøver at dampe, fastslår de amerikanske sundhedsmyndigheder.

I Skolebørnsundersøgelsen 2018 finder man, at antallet af børn, i Danmark, der har prøvet e-cigaretter er halveret siden 2014.

I den nyeste rapport fra Syddansk Universitet, “Sundhed og Trivsel på gymnasiale uddannelser” ses det, at “Kun få elever bruger e-cigaretter” rapporten kan downloades her.