Partiprogram

Vores partiprogram


Herunder ses vores partiprogram, vi har selvfølgelig en meget mere på hjerte, men for ikke at blive for nørdede, og for det hele ikke bliver for tungt, har vi gjort det helt enkelt for alle, at få forståelse for hvad det er vi er her for.

 

Udvalget af smag i e-cigaretter er en af de største årsager til, at flere og flere lykkes med at blive røgfri.
Et forbud mod smag i e-væske, der kun efterlader mentol og tobaks-smag tilbage på markedet, vil gøre det mindre attraktivt for rygerne at stoppe, og sender i værste fald damperne tilbage på cigaretterne. 

E-damp kan få voksne til at stoppe med at ryge. Der er ikke en rigtig eller forkert måde at stoppe med at ryge på. Det er slutresultatet der tæller.
Og hvad er det staten ønsker? At rygerne stopper med at ryge ved hjælp af mindre skadelige alternativer som e-cigaretter – eller med tvang

– som aldrig har virket?

→ Vi ønsker et land, hvor rygerne får lov at stoppe med at ryge – på deres egne præmisser

→ Rygere og dampere har menneskerettigheder, og har dermed retten til at træffe deres egne informerede valg til at kunne opnå en bedre livskvalitet og et bedre helbred 

→ Statens opgave er ikke at vurdere hvilke valg der er rigtige eller forkerte. Statens opgave er at indhente og videregive objektiv information så landets borgere kan træffe oplyste valg

→ Beskyttelse af én befolkningsgruppe, skal afvejes mod hvor stor en skade der forårsages øvrige befolkningsgrupper, således at skade altid minimeres 

→ For at maksimere folkesundheden kræves nytænkning og indførsel af skadesreduktion som værktøj

Lovgivning SKAL og MÅ basere på fakta - aldrig på følelser - derfor stiller vi krav:

En ny tobaksaftale baseret på faktuel viden, risikofaktorer og konsekvensanalyser

⇒ Sikring af voksne forbrugeres rettigheder

⇒ Specialforretninger skal undtages forbuddet mod andre smage end tobak og mentol i væsker til e-cigaretter

⇒ E-cigaretter ikke er uskadelige, men er produkter i ”skadesreduktionskategorien”, og at e-cigaretter udelukkende bør anvendes ved ønske om røgfrihed

⇒ At finde konkrete løsninger til et effektivt alderskontrolsystem, for at sikre at ingen under 18 år har adgang til e-cigaretter via forhandlerne

⇒ At de danske politikere indser, at skadesreduktion er et vigtigt redskab til at opnå forbedring af folkesundheden, lighed i sundhed og som et nødvendigt redskab hvis man vil indfri målet om en ”røgfri fremtid”

 

1. Regeringen stilles til ansvar for ikke at have lyttet til hverken forbrugere eller branchen. Vi forlanger brugerinddragelse og ikke mindst uvildige eksperters udsagn.

2. Forskere og Sundhedsstyrelsen stilles til ansvar for at have vildledt og misinformeret regeringen samt støttepartierne i forbindelse med udfærdigelse af tobaksaftalen.

3. Partiet vil arbejde for at udbrede budskabet om at ingen, hverken børn, unge eller voksne bør anvende e-cigaretter, med eller uden nikotin hvis de aldrig har været tobaksrygere. E-cigaretter er produkter for rygere der ønsker at stoppe med at ryge, og bør udelukkende anvendes i forbindelse med rygestop eller ved ønsket om at skifte rygning ud med et mindre skadeligt alternativ.

Læs b.la. DADAFO’s “12 gode råd til røgfrihed 2019”

Erklæring om opløsning af Partiet: Partiet er stiftet af privatpersoner og har som eneste formål, at få politikerne til at revurdere tobaksaftalen. Medlemmerne ønsker ikke at drøfte generel politik og personlige holdninger til andre områder end e-cigaretter og sundhed. Medlemmerne er alle brugere eller tidligere brugere af e-cigaretter, forhandlere af eller personer med viden om e-cigaretter. Hvis målet om en nyrevideret og acceptabel tobaksaftale opnås, opløses Partiet.