Tobaksaftalen

Tobaksaftalen - hvad kommer der til at ske?

D. 18. december 2019 indgik alle partier, med undtagelse af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, den såkaldte “Tobaksaftale”.

Man skulle mene, at en så omfattende aftale, som ikke alene omfatter det åbenlyse – tobak – men også mindre skadelige produkter, herunder e-cigaretter, ville kunne skabe debat. Sådan blev det ikke.
Medierne vil ikke længere skrive om det, “aftalen er på plads, emnet er ikke længere relevant”, er et af de svar jeg har fået efter at have indsendt et debatindlæg.

E-damp er IKKE et tobaksprodukt, men desværre ser det ud til, at uanset hvor højt der råbes om det, er alle tilsyneladende ligeglade, og med tobaksaftalen i hus, kommer det hele til at se anderledes ud, for når loven er vedtaget kommer e-cigaretbranchen i Danmark til at blive en ny del af tobaksindustrien.

Tobaksaftalen er nu ved at blive skrevet om til lov, og d. 24. januar blev udkastet til lovforslaget sendt i høring hos forskellige mere eller mindre relevante instanser.
Fristen for at indsende høringssvar var d. 21. februar 2020, og selvom flere parter anmodede om udsættelse grundet manglende/tilbageholdt information og data, blev de afvist med begrundelsen: “Vi har desværre ikke mulighed for at rykke fristen for indsendelse af høringssvar. Dette skyldes den videre proces med lovforslaget frem mod fremsættelsen i april.”
Alt tyder altså på at ministeriet er villige til at stemme lovforslaget igennem til april, koste hvad det koste vil, og uagtet mangelfuld data og ikke mindst at konsekvenserne ved den nye lov er umulige at gennemskue, fordi den er skrevet på en måde der ikke kan tolkes af andre end Sundhedsstyrelsen, som desværre også bliver en ny spiller på banen, og bliver dem der skal vurdere hvorhvidt produkter lever op til kravene beskrevet i den nye lov.
Hidtil har denne kontrol lagt hos Sikkerhedsstyrelsen, som da også, via. finansloven, årligt vil få 5 millioner kr. ekstra til kontrol. 

Da det desværre ser ud til at Sundhedsstyrelsen kommer til at få det sidste ord i enhver vurdering af produkter i fremtiden, fristes man til at spørge hvorfor egentligt? 
Et spørgsmål leder til flere:

 • Sundhedsstyrelsen udgiver normalt “Danskernes Rygevaner” hvert år i januar, men i år er den endnu ikke udgivet, hvorfor ikke? 
 • I Sundhedsstyrelsens nyeste rapport “Unges forbrug af røgfri tobak” var spørgsmål vedr. unges forbrug af e-cigaretter en del af det spørgeskema der blev sendt ud, disse data er udeladt i den endelige rapport, hvorfor?
 • Sundhedsstyrelsen udfærdigede den rapport der er hele grundlaget for tobaksaftalen, desværre ser der ikke ud til, at nogen af sundhedsordførerne, og heller ikke Sundhedsministeren, har læst rapporten. Der er overhovedet INTET i rapporten der tilnærmelsesvis retfærdiggør de voldsomme restriktioner og reguleringer, som loven lægger op til. Har lovgiverne læst rapporten?

Hvad står der så i den nye lov?

Udkastet til lovforslaget er meget svært at gennemskue, det er i virkeligheden et godt spørgsmål om lovgiverne selv har læst det, og ikke mindst om de kender betydningen af det.

De punkter i loven der vedrører e-damp er ikke specificeret, og ser heller ikke ud til at blive det før loven er vedtaget, og når først den er vedtaget er der ingen vej tilbage, og her bliver det altså  op til Sundhedsstyrelsen at vurdere hvordan de vil tolke punkterne.

Her har jeg har forsøgt at tolke de punkter der kommer til at få størst betydning for e-damp i Danmark, jeg starter med det værste:

 • § 25 a, stk. 4. Udstyr, der benyttes i forbindelse med elektroniske cigaretter, der gør det muligt at ændre de pågældende elektroniske cigaretters duft eller smag eller deres røgudviklingsintensitet, må ikke markedsføres her i landet.
  Forklaring:
  – Det betyder, at det ikke alene vil være forbudt at markedsføre elektroniske cigaretter, genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin og smagsstoffer til brug i elektroniske cigaretter med en kendetegnende aroma, jf. den foreslåede § 25 a, stk. 1, men også udstyr, der benyttes i forbindelse med elektroniske cigaretter, der gør det muligt at ændre produkternes duft, smag eller røgudviklingsintensitet.

Muligheden for at ændre smag eller duft er kun til stedet når man selv kan genopfylde sin tank/genopfyldningsbeholder, I følge stk. 4 bliver det altså ulovligt at sælge tanke/genopfyldningsbeholdere der giver brugeren mulighed for selv at fylde e-væske i. Når loven træder i kraft vil det altså kun være muligt at købe lukkede tank/pod-systemer der er fyldt op med væske på forhånd, og som ikke giver mulighed for genopfyldning når beholderen er tom.

“Røgudviklingsintensistet” er for det første et forkert udtryk, e-cigaretter udvikler nemlig slet ikke røg, og min første tanke var da også, at man nemt ville kunne omgå punktet, når ikke der er nævnt noget om “dampintensitet”, så nemt bliver det nok næppe, desværre.
Men hvordan ændrer man “røgintensiteten” i en e-cigaret?
Dette kan gøres ved b.la. at skifte coil/brænder i tank/genopfyldningsbeholder, da der i de fleste åbne systemer findes flere varianter af coils/brændere, så man kan tilpasse efter behov. 
Punktet lægger altså endnu engang op til helt lukkede systemer uden mulighed for at ændre noget som helst. 
En anden mulighed til at ændre “røgintensitet” er regulerbare e-cigaretter, e-cigaretter hvor man kan justere hvor mange watt e-cigaretten bruger.
Punktet lægger altså op til at regurlerbare e-cigaretter også bliver ulovlige.

Det her punkt gør det ikke alene besværligt for brugerne, det reducerer også chancerne for de der ønsker at anvende e-cigaretter i forbindelse med rygestop, at lykkes med at blive røgfri. Når loven træder i kraft bliver det ikke længere muligt for brugerne at tilpasse udstyr efter behov.
Hvis noget positivt skal nævnes i forbindelse med punktet, er det eneste nok, at specialforretningerne ikke vil kunne overleve de her restriktioner, og dermed flyttes hele salget over i detail. Tobaksindustrien har hyldeplads i detail, ved siden af cigaretterne, og når de eneste produkter tilbage på markedet vil være de produkter tobaksindustrien har udviklet, bliver det selvfølgelig nemmere for brugerne (også nye brugere, og mon ikke også børn og unge?), at få fat i produkterne. I skrivende stund har tobaksindustrien kun ét produkt på markedet i Danmark. 

Et andet punkt, og et punkt I allerede kender, er punktet vedr. forbud mod anden smag i e-cigaretter end tobak og mentol.

 •  § 25 a, stk. 1-4, i lov om elektroniske cigaretter m.v. Det foreslås i stk. 1, at elektroniske cigaretter, genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin og smagsstoffer til brug i elektriske cigaretter med en kendetegnende aroma ikke må markedsføres her i landet, jf. dog stk. 2. Det betyder, at det fremadrettet bliver forbudt at markedsføre elektroniske cigaretter, genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin og smagsstoffer til brug i elektriske cigaretter med en kendetegnende aroma her i landet. I forhold til smagsstoffer til brug i elektriske cigaretter vil skulle lægges vægt på, om stoffet markedsføres i et salgssted, der er specialiseret i salg af elektroniske cigaretter uanset, om smagsstofferne markedsføres til brug i andre produkter. Det foreslås i stk. 2, at forbuddet ikke skal gælde for kendetegnende aroma af mentol eller tobak.

Det er egentligt simpelt nok, tror jeg, al væske med og uden nikotin men også aroma til selvbland med anden smag en tobak og mentol bliver forbudt. 
Specialforretninger får ikke mulighed for at sælge aroma der ikke er tiltænkt brug i e-cigaretter. 

Hvis vi lige tager første punkt igen og lægger det sammen med smagsforbuddet, kan man hurtigt regne ud, at der ikke længere vil være behov for specialforretninger. Udvalget begrænses simpelthen, og det er der ingen forretninger der vil kunne overleve de her tiltag.

Næste punkt omhandler hvordan man definerer smag af tobak og mentol. 

 • 25 a, stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om forbuddet i stk. 1, herunder regler om, hvorvidt et konkret produkt er omfattet af forbuddet, og om grænseværdier for indholdet i produkter af tilsætningsstoffer eller kombinationer af tilsætningsstoffer, der giver en kendetegnende aroma.

Sundhedsstyrelsen skal altså vurdere hvorhvidt en væske eller aroma lever op til kravene om kendetegnende aroma med smag af tobak eller mentol. Men hvordan vil de gøre det?
Kun de færreste tobakssmage i e-væsker og aromaer er udvundet af tobaksblade, men er en blanding af mange forskellige aromaer. Flere er fx. blandinger af b.la. karamel og vanilje, og den slags bliver jo forbudt, så hvad så?
Og hvordan vil Sundhedsstyrelsen bedømme de enkelte smage, og hvordan smager tobak i virkeligheden? Der er ingen væsker der smager af cigaretter, men der er vel også relativt få rygere ansat i Sundhedsstyrelsen, så hvem ved i virkeligheden hvordan cigaretter smager?

Er det ikke vigtigt at forhandlere og producenter af produkter ved præcis hvad de kan forvente, før en ny lov træder i kraft?
Åbenbart ikke i det her tilfælde.

Næste punkt er i virkeligheden lidt ligegyldigt de første to punkter taget i betragtning, men det skal da med.

 • § 9 a, stk. 1, Den, der markedsfører elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin her i landet, skal sikre, at hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage har en standardiseret udformning.

Jeg tolker punktet, som at alle æsker skal være ens. Det ville blive en kæmpe udfordring med det kæmpe udvalg af e-cigaretter der findes, men med de to førstnævnte punkter taget i betragtning bliver det en udfordring i forbindelse med de få tilbageværende produkter, men trods alt en knap så stor udfordring som det ellers ville være blevet.

Sidste punkt er værd at nævne, mest fordi det vil skabe konkurrencevridning på en måde der er helt og aldeles uhørt, EU-lov taget i betragtning.

 • § 18 a. Synlig anbringelse og fremvisning af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin på salgssteder, herunder på internettet, er forbudt.

Punktet her vil altså betyde, at danske forhandlere der udelukkende lever af internetsalg ikke vil konkurrere mod udbydere fra udlandet. Produkter må ikke være synlige på webshops, men må udelukkende være beskrevet med tekst. Det vil gøre det helt umuligt for brugerne at vurdere produkterne, og med mindre brugerne ved præcis hvad de skal have, vil de højst sandsynligt vælge danske webshops fra.
Her er det vigtigt at huske, at den lovgivning vi allerede har for området e-cigaretter, er EU-lov. Den nye lov kommer kun til at gælde for Danmark. Det betyder altså, at forhandlere af e-cigaretter i andre EU-lande vil få nemmere ved at kapre de danske kunder. Det er selvfølgelig godt for brugerne af de stadig vil have den mulighed, men det er godt nok skidt for handlen i Danmark.

Det her er mine tanker og min tolkning af de væsentligste punker i den nye lov, og det står selvfølgelig for egen regning og jeg håber selvfølgelig jeg tager fejl, og at det hele i virkeligheden slet ikke er så slemt.

//Jeanett Andersen